Vakspecifieke bijles

Doelgroep

We geven vakspecifieke bijles aan

  • jongeren uit het secundair onderwijs.

Inhoud

  • Leerinhouden Nederlands en Duits.
  • Leerinhouden zakelijke communicatie Nederlands.

Aanpak

Intakegesprek

  • Nagaan wat de behoeften van de leerling zijn.
  • Opstellen van het traject volgens de wensen, de noden en op maat van de leerling.

Intensiviteit van de vakspecifieke bijles

  • Traject op korte termijn: verschillende sessies over een korte periode (om de leerling bijvoorbeeld te begeleiden bij het studeren van zijn examen voor dat specifieke vak).
  • Traject op langere termijn: verschillende sessies over een langere periode  (om op tempo van de leerling bepaalde leerstofonderdelen grondig te behandelen).

Timing

  • De tijdstippen voor de vakspecifieke bijles worden in overleg vastgelegd.
  • Een sessie duurt een uur tot een anderhalf uur.

Materiaal

We werken met de eigen leerstof van de leerling en met eigen materiaal op maat van de leerling.

Prijs

Een sessie kost 40 euro per uur, exclusief BTW 21 %.