Studiebegeleiding

Doelgroep

Wij geven individuele studiebegeleiding aan

 • jongeren uit het secundair onderwijs,
 • jongeren die hun diploma via de Examencommissie secundair onderwijs willen behalen,
 • jongeren die in schoolvakanties hun leerstof willen bijwerken.

Inhoud

 • Voor veel jongeren is de overgang van het lager onderwijs naar het secundair onderwijs een grote stap: nieuwe vakken, verschillende leerkrachten met verschillende verwachtingen, grotere zelfstandigheid … Zich kunnen organiseren is noodzakelijk.  En hier knelt bij vele jongeren het schoentje.  
 • Onze 19-jarige leservaring leert ons dat veel leerlingen problemen ondervinden bij het opstellen van een efficiënte planning.
 • Daarnaast ondervinden wij dat schoolresultaten vaak te wensen overlaten omwille van een slechte studiemethode of zelfs het ontbreken ervan.  Vele leerlingen hebben zelfs nooit leren leren …
 • En dat is net wat wij aanbieden.  De bedoeling van onze training is dat de jongere eerst en vooral zicht krijgt op zijn eigen motivatie en zijn manier van werken.  Samen leren we zijn aanpak optimaliseren door efficiënt te organiseren, te plannen en te studeren.  Daarnaast leren  we nauwkeurig instructies lezen en uitvoeren.  Ten slotte werken we aan een manier waarop de jongere bewust de leerstof aanpakt, inprent, daarover reflecteert en eventueel bijstuurt.

Aanpak

Intakegesprek

 • Nagaan wat de behoeften van de leerling zijn.
 • Opstellen van het traject volgens de wensen, de noden en op maat van de leerling.

Intensiviteit van het traject

 • Traject op korte termijn: verschillende sessies over een korte periode (een aantal keer per week).
 • Traject op langere termijn: verschillende sessies over een langere periode ( een keer per week).

Timing

 • De tijdstippen van de studietraining worden in samenspraak vastgelegd.
 • De studie(methode)training omvat minstens 10 sessies van een uur. 

Materiaal

 • We werken volgens de zelfinstructiemethode van Meichenbaum aan de hand van een goed gestructureerde, zelf samengestelde cursus.  
 • De aangeleerde technieken uit de cursus worden doorheen de sessies ook toegepast op de eigen leerstof van de leerling.  We vinden het belangrijk om in te spelen op de behoefte van de leerling in kwestie.

Prijs

Per sessie van 1uur: 35 euro, exclusief BTW, 21 %.