Correctiewerk

Doelgroep

 • Particulieren
 • Uitgeverijen
 • Bedrijven

Inhoud

Nederlands

Correctiewerk i.v.m. spelling, spraakkunst, woordkeuze, zinsbouw.

 • Thesissen
 • Websites
 • Cursussen
 • Reclamefolders
 • Artikels
 • Uitnodigingen
 • Affiches
 • Contracten
 • Brieven
 • ….

Duits

Correctiewerk i.v.m. spelling, spraakkunst, woordkeuze, zinsbouw.

 • Websites
 • Reclamefolders
 • Artikels
 • Uitnodigingen
 • Affiches
 • Contracten
 • Brieven
 • …..

Aanpak

 • Contact met de klant.
 • Nagaan wat de wensen van de klant zijn.

Timing

Afhankelijk van de opdracht.

Prijs

Wij bieden een vrijblijvend prijsvoorstel aan, exclusief BTW, 21%, afhankelijk van

 • de aard en de moeilijkheidsgraad van de tekst,
 • de deadline,
 • het aantal karakters en het aantal te corrigeren bladzijden.